V življenju je izjemno pomembno, da znamo samostojno poskrbeti za to, da se stvari razvijajo v pravo smer. Samostojno postavljanje ciljev pomeni, da znamo ves čas ustvarjati energijo, ki nas žene k ciljem. Če smo ciljno usmerjeni, so stranpoti redke, pa tudi bolj smo skoncentrirani na to, kar delamo. Postavljanje ciljev običajno pomeni, da vso SVOJO MOČ skoncentriramo v cilj, ki je gonilo našega napredka. Doseganje cilja nam prinese nagrado, ki nas razveseli in zaradi katere si v prihodnje upamo še več. Kako prijeten je občutek, ko si končno upamo na vlak smrti in slišimo iz grl vzklike vznemirjenja! Ampak že tisti trenutek, ko doživimo tako vožnjo, si običajno zaželimo preizkusiti še hitrejši vlak, občutiti še več adrenalina in vznemirjenja. Glasnejši, kot je vzklik iz našega grla, močnejše se počutimo. Procesu, ko si sami postavljamo cilje, rečemo samomotivacija.

Preverite, ali imate dovolj samomotivacije, da SI UPATE na bungee jumping ali vlak smrti! Ali pa preprosto rabite nekoga, ki vas stalno poriva naprej, da ne obstanete na mestu?

 

Vprašalnik o samomotivaciji

Pozorno preberite trditve, ki se nanašajo na vaše občutke in veljajo na splošno v življenju. Označite, v kolikšni meri so značilne za vas (1 – ni značilno zame, 5 – zelo značilno zame).

Zelo nizka Nizka Dobra Visoka Vrhunska
Samomotivacija in samodisciplina 6–9 10–16 17–22 23–27 28–30

Visoka raven samomotivacije in samodiscipline pomeni, da se z lahkoto pripravimo k nalogi, da se znamo sami motivirati in ne potrebujemo zunanje podpore in spodbude. Počutimo se žive, vemo, kaj hočemo, in znamo uživati v življenju.

Nasprotno pa nizka raven samomotivacije pomeni, da nam bo v težkih trenutkih zmanjkovalo notranje moči, da bomo večkrat odnehali, preden pridemo do cilja, in da bomo potrebovali veliko zunanje spodbude in podpore, če bomo želeli kaj doseči.

Če je raven vaše samomotivacije in samodiscipline nizka, je v vašem življenju potrebna korenita sprememba, razloge za potencialni neuspeh pa začnite iskati v sebi, ne v drugih. Kakšen pa je občutek moči v življenju, če vaš vlak pelje samo tja, kamor ga porivajo drugi? Razvijte svojo moč!

Aktivnost in cilji ali zmage?

Samomotivacija pa ni edina motivacijska značilnost, ki vpliva na MOČ motivacije. Zelo pomembno je vedeti, ali vas motivira AKTIVNOST, ki jo IZKUŠATE, ali zgolj konkretne ZMAGE. Zato je smiselno, da se dobro poznate. Ugotovite, v čem bolj uživate, kaj vas bolj motivira v življenju – zmage, s katerimi se primerjate z ostalimi ljudmi, sodelavci, tekmovalci, ali pa izpolnjevanje konkretnih ciljev, uživanje pri učenju novega, izkušanju drugačnega. V prvem primeru gre za EGO orientacijo, v drugem pa za DELOVNO orientacijo. Preverite, k čemu stremite – da boste ZMAGOVALCI ZA VSAKO CENO ali da boste UŽIVALI V AKTIVNOSTI, ki jo izkušate! Odgovori na to vprašanje vam bodo pomagali razumeti razloge za marsikatero vaše vedenje. Ali uživate, ko vam adrenalin požene kri po žilah in izvabi krik iz GRLA, ali pa takrat, ko čutite, da ste v nečem najboljši?

CILJNA ORIENTACIJA

Obkrožite ustrezen odgovor (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).

Kdaj se najbolje počutite in najbolj uživate?

Zelo nizka Nizka Dobra Visoka Zelo visoka
Ego orientacija 5–8 9–13 14–17 18–22 23–25
Delovna orientacija 5–8 9–13 14–17 18–22 23–25

Seveda se postavlja vprašanje, kaj pomeni npr. visoka raven ego ali delovne orientacije. Visoka raven ego orientacije pomeni, da vas motivirajo predvsem zmage, situacije, ko se pokažete kot boljši od ostalih. Uživate v aktivnostih, v katerih ste boljši, izogibate pa se tistim, v katerih ste slabši od večine, zato ne marate novih aktivnosti in takih, v katerih vam gre slabo. Visoka delovna orientacija pa pomeni, da uživate in dobivate potrditev prek aktivnosti, v katerih se učite, napredujete, razvijate nove spretnosti ali izkušate kaj novega in drugačnega. Če tega v aktivnostih ni, je vaša motivacija nizka.

Če poznate take zakonitosti o sebi, boste znali pravilno izbirati CILJE, da bo MOČ vaše motivacije ves čas velika in da bo ENERGIJA, ki ste jo pripravljeni vložiti v aktivnost, nadpovprečna. Samo tako bodo nadpovprečni tudi vaši rezultati.

V vsakem primeru pa velja pregovor: »Brez muje se še čevelj ne obuje!«